Oplossingen

Algemeen

Onze software is gebaseerd op een door ons zelfde ontwikkelde toolbox, die het mogelijk maakt om zeer snel de software zodanig te configureren dat deze naadloos aansluit op de huidige informatie behoefte van de klant en er tevens voor zorgt dat deze aansluiting er ook blijft in de toekomst.

Modules

De software omvat de volgende modules:
 • Basisgegevens en receptuurbeheer
 • Real time planning & realisatie capaciteit, materialen en personeel
 • Forecasting & demand planning
 • OEE(Overall Equipment Efficiency)
 • Onderhoudsbeheer
 • Voorraadbeheer en tracking & tracing
 • Management By Exception
 • Real time dash boards
 • Interfacing (SQL, OPC, MS Office en tekstbestanden)

Nieuwe onderdelen zijn:

 • Aanvullend scherm voor het tonen van de orders
 • Personeelsplanning
 • Transfer orders voor het verplaatsen van materialen van het magazijn naar de productie, waarbij ook de benodigde resources meegenomen kunnen worden.
 • Behandelplannen: Hierbij kunnen op basis van een flexibel schema orders worden ingepland.

Voor kwaliteits- en procesbeheer, QA, QC en SPC hebben we een interface met HAI*QPM (www.hai.nl).

Real time planning & realisatie

  Planning
 Deze module omvat onder meer de volgende functionaliteit:

Real time Planning

 •  Real time planning:  (semi) automatische planning van capaciteit en materialen op basis van een eindige capaciteit van de resources uitgaande van de kenmerken van de producten en de resources.
 • Grafisch planbord met drag & drop functionaliteit.
 • Uitgebreid kaenderbeheer.
 • Bij de planning wordt rekeninig gehouden met:
  • productioevolgorde afhankelijke omsteltijden;
  • beperkingen: Kunnen bepaalde al dan niet op een bepaalde resource worden geproduceerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een hiërarchische structuur.
 • De mogelijkheid om orders te geroeperen op basis van een of meerdere kenmerken.
 • Vrij definieerbare berekening van de benodigde tijd op basis van de kenrmerken van de producten en de resources.
 • Het splitsen van een order over meerdere lijnen.
 • De combinatie van een afdelingsplanning. waarbij meerdere orders tegelijk kunnen worden afgehandeld en lijnplanning.
 • Ondersteuning van zowel interne als externe uitbesteding.
 • Koppeling met documentenbeheer.
 • Direct inzicht in de status van orders met betrekking tot de voortgang, de OEE status en de status van de kwaliteits- en proceskenmerken.

Realisatie

 • Real time inzicht in de realisatie van de planning op productie order niveau en op batch niveau  van de :
  • werkelijke geproduceerde hoeveelheden;
  • werkelijk verbruikte hoeveelheden grondstoffen en halffabricaten;
  • werkelijke levertijden/doorlooptijden;
  • werkelijke bewerkings-, omstel-, instel-, schoonmaak- en wachttijden.
 • Inzicht in de onderliggende kwaliteits- en procesgegevens en de OEE gegevens in vergelijking met de specificaties.
 • De afwijkingen van de specificaties worden door middel van kleuren weergegeven.
 • De mogelijkheid om door te zoomen op de onderliggende batches en events en hun bijbehorende kenmerken.
 • Uitgebreid beheer van de specificatie, uitgaande van een hiërarchische structuur op basis van resourcegroepen, resources, bewerkingen, artikelgroepen, artikelen en verpakkingsgroottes.
 • Uitgebreide voor- en nacalculatie.

Forecasting en demand planning

Forecasting
Deze module omvat onder meer de volgende functionaliteit:
 • Voorospelling van de vraag op basis van de klantenorders. Hierbij wordt ook rekening gehouden met eventuele acties of grote orders.
 • Inplannen van de productie orders en de inkoop behoefte op basis van de voorspelling.
 • Inzicht in het resulterende verwachte voorraadverloop.
 • Berekening van de veiligheidsvoorraad.
 • Analyse van de beste voorspellingsmethode, uitgaande van een groot aantal methodes, zoals voortschrijdend gemiddelde, gewogen voortschrijdend gemiddeld, double exponential smoothing, Winters en regressie analyse.
 • De software ondersteunt ook acties en klantgebonden progrnoses.
 • Vanuit de voorspellingen en het bijbehorende MPS (Master schedule) kunnen de materiaalbehoeften aan de hand van stuklijsten/recepturen worden bepaald.
 • Bepaling van de  globale capaciteitsbehoefte Rough Cut Capacity Planning)

Voorraadbeheer en tracking en tracing

TrackTrace

De functionaliteit van deze module omvat onder meer:

 • Materiaal behoefte planning uitgaande van de planningsmodule.
 • Uitgebreid  beheer van voorraad, indien nodig, op basis van de kenmerken van de artikelen of de batches.
 • Tracking & tracing zowel voorwaarts als achterwaarts, waarbij in een scherm de kenmerken van de voorraad, de ingaande leveringen, de productie orders en uitgaande leveringen kunnen worden getoond.
 • Uitgebreid specificatie beheer waarbij door middel van kleuren wordt aangegeven of de kwaliteit van een batch voldoet aan de normen.

OEE (Overall Equipment Efficiency)

OEE

De functionaliteit van deze module omvat onder meer:

 • Een real time OEE monitor.
 •  De module beschikt over drie vrij definieerbare bomen voor de prestatiegraad, de beschikbaarheid en de kwaliteitsgraad. De bomen kunnen per resource worden ingericht.
 • Analyses kunnen op elk niveau in de boom plaatsvinden.
 • Pareto’s voor de prestatiegraad, de beschikbaarheid en de kwaliteitsgraad met de mogelijkheid om de kleuren in te stellen.
 • Kalenderbeheer voor de resources.
 • Er kan ook inzicht worden verschaft in de elementen “Niet beschikbaar” door bijvoorbeeld vakantie en “Geen vraag”.
 • Flexibele rapportages en real time dashboards.
 • Ondersteuning van zowel procesmatige, batchmatige als discrete productie.
 • De mogelijkheid om events te splitsen.
 • De mogelijkheid om normen aan te leggen voor de reinigingstijd.
 • Een hierarchische opbouw van de normen, uitgaande van resourcegroepen, resources, bewerkingen, artikelgroepen, artikelen en verpakkingsgroottes.
 • Bepaling van het geplande en het werkelijke aantal medewerkers.
 • Grafische weergave van Mean Time To Repair, Mean Time Between Failure, Failure Frequency en Failure Rate.
 • Koppeling met documentenbeheer.
 • Volledige integratie met de planningsmodule, de onderhoudsmodule en de kwaliteits- en procesbeheermodule

Onderhoudsmodule

 Maintenance
De onderhoudsmodule omvat onder meer de volgende functionaliteit:
 • Het beheer van stamgegevens, zoals artikelen, resources, stuklijsten met materiaalregels en bewerkingsregels en installatiedelen.
 • Relatiebeheer met een hiërarchische opbouw van  de structuur  van relaties (ondernemingen en personen) en de bijbehorende gegevens.
 • Objecten (installaties en installatiedelen) en de hiërarchische opbouw van installaties, inclusief de bijbehorende gegevens, documenten en foto’s.
 • Uitgebreide mogelijkheden van voor- en nacalculatie.
 • Vrij definieerbare berekening van de benodigde uren op basis van kenmerken van de installatiedelen en de resources.
 • Volledige integratie met de planningsmodule. Hierin kunnen de productie orders, de onderhoudsorders en de service orders worden meegenomen.
 • Volledige integratie met de OEE module.
 • Uitgebreide rapportage- en analysemogelijkheden.

Management By Exception

 MBE

Deze module omvat onder meer de volgende functionaliteit:

 • Per goederenstroom kan de flow worden gedefinieerd, bestaande uit:
  • Bedrijfsprocessen (processen, handling, transport en voorraadpunten) inclusief inkoop en levering.
  • Voor elk bedrijfsproces kunnen meerdere grafieken en grids worden gedfineerd waarin de kenmerken van de processen kunnen worden meegenomen.
  • Op basis van een vergelijking tussen de realisatie en de ingestelde parameters geeft het systeem aan dat een bepaalde parameters, zoals doorlooptijden, levertijden, benodigde uren, kosten en voorraadhoogtes, moet worden aangepast.
  • Per resource worden standaard de belangrijkste prestatie indicatoren weergegeven.

Rapportages

Onze software beschikt onder meer over de volgende rapportage mogelijkheden:
 • Alle grids kunnen met 1 druk op de knop naar Excel worden geëxporteerd.
 • Standaard rapportages.
 • Configureerbare real time dashboards.
 • Configureerbare pivot module.
 • Rapportagemogelijkheden via Power BI.
 • Klantspecifieke rapportages.
 Dashboards
 Real time dashboard
Pivot
Pivot/draaitabel
 PowerBI
 Power BI

Interfacing

We beschikken over standaard interface modules voor SQL, OPC, Excel en tekstbestanden. Deze interfaces kunnen afhankelijk van de behoefte worden geconfigureerd, zodat de juiste gegevens worden ingelezen.