White papers

Op dit moment zijn de volgende white papers ter beschikking:

  1. Symlad – Korte beschrijving van de Symlad methode.
  2. Productiebesturing & control in de semi–procesindustrie. Een bescrhrijving van de kernmerken van de semi-procesindustrie en de speciale eisen aan de productiebesturing daarvan.

file000155322307U kunt de white papers aanvragen bij de heer Van Ballegooie (EvB@symlad.nl).